Yükleniyor...
index

Hepimiz kahvenin geçmişini merak ediyoruz. Peki kahvenin yalanlar veya söylentilerle olşuturulan "geçmişini" biliyor musunuz?

Bugün Sendromsuz'da Kahvenin ortaya çıkışı hakkında yalanları ve ilginç bilgileri listeledik:

Kahvenin Dini Referanslı Kökeni 

  • Keramete bağlıymış... Erenlerden birisi bir keçi tezeğini ekmiş ve kahve ağacı böylece ortaya çıkmış.
  • Kahveyi ilk bulan Şeyh Ömer Şazili değil, bu tarikatın kurucusu Şeyh Hasan El-Şazili (ö.1258) olduğunu yazmışlar.
  • Kahve, Cebrail tarafından icat edilip Hz Muhammed için pişirilmiştir.

Kahvenin Türkler Tarafından Bulunduğu Doğrudur

  • Kahvenin Türklerce duyulması ve Türkiye'ye, İstanbul'a gelişine ait değişik tarihler vardır. Şimdilik 1517 en eski tarihtir.
  • 1543'te ortaya çıktığını, aynı yıl İstanbul'a kahve getiren gemilerin Ebusuud Efendi tarafından deldirilerek yüklerinin denize döküldüğünü biliyor muydunuz?
  • 1552, 1555 ve 1560'ta İstanbul'a geldiğine dair kayıtlar var (Prof. Dr. A. Süheyl Ünver)

 Kahve Bir Lüks

  • Karacaoğlan'ın "Ağalar beyler içerler" dediği kahve, bir süre lüks tüketim maddesi olarak yer almış ve giderek 18. yy'da Osmanlı'nın köylerine kadar yayılmıştır.

 Kahvenin kökeni hakkında yazımıza buradan ulaşabilirsin.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published